logo-kichevo19

Добре дошли в село Кичево

общ. Аксаково

обл. Варна

Kичево Времето

Добре дошли в село Кичево

общ. Аксаково

обл. Варна

Kичево Времето

Основното училище в село Кичево е основано през 1884 г. под името „Св.Климентъ”. Преподава се на български език.

Нарастването на броя на учениците налага да се обсъди въпроса за превръщане на първоначалното училище в прогимназия. Така през февруари 1922 год. прогимназията е открита. Тази сграда просъществува до 1922 год и през 1982 год. се изгражда нова постройка.

През 2010 година училището е санирано, направен е основен ремонт на спортната площадка, преоборудвани са кабинетите.

Днес училището в село Кичево е средищно. В него учат ученици от съседните на Кичево села, както и ученици от център за настаняване от семеен тип. Обособени са 7 паралелки. Материалната база е много добра. Обучението е целодневно, като до обяд се провеждат часовете от задължителната подготовка , а следобяд са организирани занимания в полуинтернатни групи.

Училището разполага с училищен бус за превоз на пътуващите ученици.

Кабинетите и класните стаи са обзаведени с нови мебели. Учениците имат възможност да обядват в училищния стол. Храната се доставя от ученически стол гр. Аксаково.

Източник и официален сайт на училището: https://oukichevo.info/

Училището в Кичево празнува 130 години със 70 деца