logo-kichevo19

Добре дошли в село Кичево

общ. Аксаково

обл. Варна

Kичево Времето

Добре дошли в село Кичево

общ. Аксаково

обл. Варна

Kичево Времето

Църковен храм "Свети Георги"

Църквата е построена през 1857 година, за което свидетелства каменният надпис, който е издълбан в мраморна плочка, вградена над входната врата. На този надпис е написано : „Черквата в с.Джаферлий е построена през 1857 год. от видните българи селяни Георги Киряков, Йови Парушев, Илия Иванов и други”. Вероятно на каменния надпис са издълбани имената на църковните настоятели.

Информация за контакти : отец Стоян